home dodaj do ulubionych
Stropy
Nadproża
Certyfikaty
 
BAUPOL
Nadproża

Belki nadprożowe typu L19-Nn /120-360
(informacja dla projektantów)

1. Dotyczy belek nadprożowych:

     1. Belka nadprożowa typ 19-Nn/120/O i D
     2. Belka nadprożowa typ 19-Nn/150/O i D
     3. Belka nadprożowa typ 19-Nn/180/O i D
     4. Belka nadprożowa typ 19-Nn/210/O
     5. Belka nadprożowa typ 19-Nn/240/O
     6. Belka nadprożowa typ 19-Nn/270/O
     7. Belka nadprożowa typ 19-Nn/300/O
     8. Belka nadprożowa typ 19-Nn/330/O
     9. Belka nadprożowa typ 19-Nn/360/O

Rozwiązanie konstrukcyjno technologiczne prefabrykowanych belek nadprożowych charakteryzuje się odmiennym, od dotychczasowego, podejścia do kształtowania i projektowania nadproży z tych belek. Zaproponowane rozwiązanie opiera się na przyjęciu etapowej budowy i pracy nadproży.
Każde nadproże składa się zawsze z dwóch prefabrykowanych belek typu "L19-Nn" i monolitycznej części wykonanej na budowie. Dla ujednolicenia asortymentu belek zaprojektowano jeden typ belki dla danej długości otworu tzn. nie ma podziału na belki dla nadproży drzwiowych lub okiennych i nie ma podziału na belki dla nadproży obciążonych i nieobciążonych stropami.
Dokumentacja na belki nadprożowe wraz z aneksem z sierpnia 2005 roku uwzględnia aktualnie obowiązujące normy PN-EN.

2. Zakres stosowania

Belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach nadproży w budynkach mieszkalnych spełniających założenia wyjściowe do projektowania:
  • stropy, średni ciężar 1m2 - 3,50kN/m2
  • maksymalna rozpiętość stropów - 7,20m
  • obciążenie charakterystyczne stropów ponad ciężar własny - 4,50kN/m2
  • maksymalna szerokość otworów drzwiowych w świetle 1,51m
  • maksymalna szerokość otworów okiennych w świetle 3,30m
  • minimalna wysokość nadproży 0,19m

Belki nadprożowe mogą być stosowane w innych typach budownictwa. Wymaga to jednak sprawdzenia przez projektanta budynku, nośności belek w konkretnych warunkach funkcjonalno-konstrukcyjnych.
Belki nadprożowe posiadają minimalną odporność ogniową elementów REI-60 i mogą być stosowane w budynkach o odporności pożarowej obiektów klasy "C"

3. Podstawowe parametry techniczne belek nadprożowych L19-Nn4. Montaż belek

Nadproża z belek prefabrykowanych typu "L" montuje się równocześnie z wznoszeniem ścian. Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni ściany układa się dwie belki nadprożowe, półkami do środka. Belki układa się na zaprawie cementowej. Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25. Dla nadproży z żelbetową częścią monolityczną, przed betonowaniem należy ułożyć zbrojenie, zgodnie z projektem nadproża.
Belki nadprożowe dla nadproży drzwiowych w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych. W ścianach zewnętrznych nad otworami okiennymi, dla skrajnych belek, na których opierają się płyty stropowe wymagane są dodatkowe podpory montażowe. Należy je wykonać w taki sposób, ażeby ich odległości od końców belki pokrywały się z usytuowaniem uchwytów montażowych danej belki. Dodatkowych podpór montażowych nie trzeba używać, gdy strop układany jest na Rygach przyściennych.

Powyższe informacje opracowane zostały przez producenta
"Baupol" Spółka z o.o. w Bydgoszczy
na podstawie Katalogu nr 7, Belki nadprożowe typ "L19Nn" + aneks, opracowanego przez "UNIDOM" Spółka z o.o. w Siemianowicach Śląskich na zlecenie SPB Warszawa.


BAUPOL SPÓŁKA Z O.O., 85-758 BYDGOSZCZ, UL. PRZEMYSŁOWA 14A, TEL. (052) 345 25 45, FAX (052) 346 56 13
Copyright © 2007 BAUPOL sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze